Các câu hỏi thường gặp

  • Khi dùng tool tạo Proxy có chắc rằng sẽ tạo được Proxy v6 hay không?

Không, việc tạo proxy v6 còn có rất nhiều yếu tố khác nhau từ nhà cung cấp và cấu hình mạng của VPS nó có hỗ trợ subnet mà tool hỗ trợ hay không. Mặc dù tool đã được tối ưu cho các loại VPS từ nhiều nhà cung cấp khác nhau nhưng vẫn có thể phát sinh 1 số lỗi do bên VPS, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ nếu bạn cần kiểm tra VPS có phù hợp hay không.

Last updated