Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật của VivuCloud

Ngày có hiệu lực: 01/04/2023

Chào mừng bạn đến với VivuCloud ("Chúng tôi," "Trang web," Phần mềm"). Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân theo các quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

a. Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và địa chỉ IP khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu trên trang web, hoặc liên hệ với chúng tôi.

b. Thông Tin Tự Động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin tự động về cách bạn tương tác với trang web, bao gồm thông tin về trình duyệt web, hệ điều hành, địa chỉ IP, và các trang web bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi.

  • Để liên hệ với bạn và trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn.

  • Để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

  • Để gửi thông tin cập nhật và tiến bộ về dịch vụ của chúng tôi.

  • Để tuân thủ các quy định pháp lý và bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu bắt buộc bởi pháp luật.

5. Quyền Của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa, chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể.

6. Liên Hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Facebook: https://www.facebook.com/VivuCloud

Nhóm Telegram hỗ trợ: https://t.me/+sLM97a2b0eRkYTJl

Last updated