Chính sách miễn trừ pháp lý


Chính Sách Miễn Trừ Pháp Lý cho VivuCloud

1. Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với VivuCloud ("Chúng tôi," "Trang web","Phần mềm"). Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc và hiểu rõ Chính Sách Miễn Trừ Pháp Lý sau đây. Sử dụng trang web/ Phần mềm này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong Chính Sách Miễn Trừ Pháp Lý này.

2. Không Cung Cấp Tư Vấn Pháp Lý

Thông tin trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không cung cấp tư vấn pháp lý hoặc chuyên môn về VivuCloud. Bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên thông tin trên trang web này là trách nhiệm của bạn.

3. Miễn Trừ Trách Nhiệm

a. Tính Chính Xác của Thông Tin: Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin. Bất kỳ thông tin hoặc nội dung trên trang web này đều có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

b. Trách Nhiệm Cá Nhân: Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin trên trang web này và quyết định dựa trên nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc thông tin trên trang web.

4. Sử Dụng Liên Kết

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài này. Việc bạn truy cập các liên kết này là tùy ý và có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của họ.

5. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Miễn Trừ Pháp Lý này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web này và có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng tải. Bạn nên xem xét Chính Sách Miễn Trừ Pháp Lý này định kỳ để đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính Sách Miễn Trừ Pháp Lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/VivuCloud

Nhóm Telegram hỗ trợ: https://t.me/+sLM97a2b0eRkYTJl

Last updated