Hoa hồng giới thiệu

Chương trình hoa hồng giới thiệu bạn sẽ nhận được ít nhất 10% khi người bạn giới thiệu mua các Key của chúng tôi và được tính theo mỗi cấp:

Min rút 100.000 vnđ hoặc 5$ số tiền sẽ được thanh toán vào ngày 1-7 hàng tháng, nếu bạn đủ điều kiện rút vui lòng liên hệ chúng tôi để xử lý.

Đối với cấp độ user khi đến kỳ thanh toán hàng tháng chúng tôi sẽ dựa theo số tiền hoa hồng bạn nhận được trong tháng để nâng hoặc giảm cấp độ của bạn:

Ví dụ: Tháng 4 bạn nhận được hoa hồng 30 triệu qua tháng 5 bạn sẽ được 25%, hết tháng 5 bạn chỉ nhận được hoa hồng 4 triệu vậy thì tháng 6 tỉ lệ nhận của bạn chỉ còn 10%.

Last updated