Chính sách sử dụng

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1 Quy định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ giữa người sử dụng dịch vụ và VivuCloud Project (Sau đây gọi tắt là “VivuCloud”). 1.2 Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản Tiếng Việt mới nhất luôn được cập nhật tại đây kèm theo thông tin ngày cập nhật lần cuối, các phiên bản dịch của các ngôn ngữ khác chỉ có giá trị tham khảo.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây: 2.1. “Người sử dụng dịch vụ” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà VivuCloud quy định. 2.2. “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ mà VivuCloud cung cấp bao gồm Phần mềm tạo Proxy, Hosting, VPS, Máy chủ, Proxy và các dịch vụ khác liên quan.

ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1. Quy định chung với người sử dụng: 3.1.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ/tính chính xác của thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. 3.1.2. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ trong các trường hợp do người sử dụng dịch vụ gây nên: xóa nhầm, website có lỗi,… 3.1.3. Phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của người sử dụng dịch vụ lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và mật khẩu tại trang khách hàng. Lập tức thông báo cho chúng tôi khi người sử dụng dịch vụ phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác. 3.1.4. Không được lưu trữ mọi thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…, đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam. 3.1.5. Không được lưu trữ các thông tin, dữ liệu trực tiếp hoặc/và liên quan vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, hack, crack, warez,... 3.1.6. Không được liên kết tới các website có thông tin và dữ liệu tại mục 3.1.4 và 3.1.5. 3.1.7. Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 3.1.8. Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

Quan trọng: Một số VPS được cung cấp băng thông không giới hạn được coi là sử dụng hợp lý và không được đảm bảo. Chúng tôi không cho phép các ứng dụng và trường hợp sử dụng như nút torrent, nút CDN, "proxy DDoS", proxy public/thương mại/VPN hoặc nút blockchain. Điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản. 3.2. Dịch vụ Tool tạo Proxy: 3.2.1. Không sử dụng Tool tạo Proxy để tạo ra Proxy nhằm các mục đích vi phạm pháp luật cũng như gây ảnh hưởng đến các người dùng mạng internet. 3.2.2. Việc sử dụng tool tạo Proxy bạn mặc định đã chấp nhận và đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng của chúng tôi về các tool tạo Proxy mà chúng tôi đang cung cấp. 3.2.3. Đối với các Key sau khi hết hạn sẽ bị xóa vào thứ 3 hoặc thứ tư hàng tuần. 3.2.4. VivuCloud sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do người sử dụng dịch vụ không đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng/ video hướng dẫn trước khi dùng tool. 3.3. Dịch vụ Hosting: 3.3.1. Tuân thủ Quy định chung với người sử dụng được nêu tại mục 3.1 3.3.2. Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. 3.3.3. Người sử dụng dịch vụ không sử dụng hosting để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL, …(bất kể từ đâu) có liên quan đến các website lưu trữ trong hệ thống máy chủ (gửi từ 15 Email cùng một thời điểm với cùng một nội dung) hoặc mang mục đích phá hoại từ server hay mạng của chúng tôi, không khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng bulk email. người sử dụng dịch vụ phải đảm bảo tất cả các email được gửi đi phù hợp với văn hoá, luật pháp Việt Nam, đặc biệt Luật Công nghệ thông tin và dưới các hình thức an toàn. Số lượng Email gửi ra ngoài nội bộ không quá 200 Email/ngày . 3.3.4. Người sử dụng dịch vụ không sử dụng việc hack bug, by pass cơ chế kiểm tra của Control Panel Hosting hoặc các phần mềm được cài đặt tại máy chủ (như apache, nginx, directadmin, cpanel, csf,…), chỉ được sử dụng đúng như tài nguyên đã cung cấp. Chúng tôi sẽ tạm khóa hoặc xóa tài khoản nếu người dùng cố ý. 3.3.5. Chỉ được sử dụng không được quá 1,000 table/1 database và không được quá 1GB dung lượng/1 database. Số lượng tập tin (files) lưu trữ tại Hosting không được vượt quá 200000 files (Hai trăm ngàn tập tin). 3.3.6. Đối với mã nguồn Vbulletin Board (VBB), khách hàng không được phép cài đặt các chức năng sau: Mod : VBSEO, Thành viên online trong vòng 24h, Thành viên post bài trong vòng 24h, Cometchat, Shoutbox (Nếu sử dụng áp dụng quy định sau: Khách không được sử dụng shoutbox ( Chỉ có member thấy được shoutbox), Shoutbox hiện nhiều nhất 10 dòng, Thời gian refresh của shoutbox thấp nhất là 60 giây, Số lượng biểu tượng (smiles) hiện ra trong shoutbox không quá 20) 3.4. Dịch vụ Máy chủ ảo (VPS), Máy chủ (Server): 3.4.1. Tuân thủ Quy định chung với người sử dụng được nêu tại mục 3.1 3.4.2. Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. 3.4.3. Tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng địa chỉ IP đã được cung cấp riêng cho máy chủ ảo hoặc máy chủ sử dụng dịch vụ. 3.4.4. Tự chịu trách nhiệm về việc cài đặt các phần mềm khi sử dụng dịch vụ. 3.4.5. Không sử dụng CPU quá mức từ các hoạt động như khai thác tiền điện tử, tool cần nhiều vi xử lý,... theo giá trị tương đối liên tục quá 30% CPU định danh của VPS, VivuCloud có quyền giới hạn CPU của bạn để duy trì mức hiệu suất nhất quán của dịch vụ. 3.4.6. Không sử dụng Băng thông quá mức từ các hoạt động theo giá trị tương đối liên tục quá 10% Băng thông định danh cấp cho VPS, VivuCloud có quyền giới hạn Băng thông để duy trì mức hiệu suất nhất quán của dịch vụ. 3.5. Dịch vụ phần mềm: 3.5.1. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn, thiết kế theo yêu cầu và người sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về cách sử dụng của phần mềm. 3.5.2. Nội dung phần mềm không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,…,đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,…, vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam. 3.6. Các dịch vụ khác: Tuân theo quy định sử dụng chung

THANH TOÁN

4.1. Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn. 4.2. Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.(đối với VPS) 4.3. Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ thu hồi theo quy định.

4.4. Chúng tôi KHÔNG có chính sách hoàn tiền khi nạp vào các trang web của chúng tôi trừ khi có các thỏa thuận từ trước. 4.5. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, VivuCloud sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 4.6. Trong thời gian chờ thanh toán, nếu có sự thay đổi chính sách giá, VivuCloud có quyền hủy đăng ký hoặc thay đổi chính sách giá cho phù hợp với thời điểm dịch vụ bắt đầu kích hoạt.

BẢO MẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

5.1. người sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản quản lý được VivuCloud cung cấp. 5.2. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của người sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

NGỪNG, HỦY BỎ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ

6.1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào dưới đây. VivuCloud có thể chấm dứt hợp đồng mà không có bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào và có thể xóa dữ liệu đã được người sử dụng dịch vụ đăng ký, hay bất kì thông tin nào trên máy chủ. Trong trường hợp VivuCloud hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do bất cứ hoạt động nào sau đây, gây ra bởi người sử dụng dịch vụ, thì người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm bồi thường cho VivuCloud hoặc bên thứ 3. 6.1.1. Trong trường hợp VivuCloud chỉ ra rằng do người sử dụng dịch vụ đã vi phạm các quy định và điều khoản sử dụng dịch vụ cụ thể được liệt kê chi tiết. 6.1.2. Trong trường hợp các thủ tục đăng ký cho dịch vụ này không được thực hiện theo đúng các thủ tục được quy định bởi VivuCloud và pháp luật. 6.1.3. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán cho dịch vụ này. 6.1.4. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ là trẻ vị thành niên không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép. 6.1.5. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ dịch vụ này gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống dịch vụ. 6.1.6. Trong trường hợp phát hiện đối thủ cạnh tranh của VivuCloud cố gắng ký hợp đồng nhằm mục đích tìm hiểu hoặc phá hoại việc kinh doanh của VivuCloud. 6.1.7. Trong trường hợp nảy sinh bất kỳ tình huống bất lợi nào cho VivuCloud do những hành vi sai sót hoặc cố ý của người sử dụng dịch vụ. 6.1.8. Trong trường hợp hoạt động của dịch vụ bị cản trở. 6.1.9. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ cố tình đăng tải thông tin sai sự thật về dịch vụ. 6.1.10. Trong trường hợp ID và mật khẩu bị sử dụng một cách gian lận. 6.1.11. Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ hoặc đội ngũ nhân viên của người sử dụng dịch vụ bị chứng minh là thuộc vào nhóm chống đối xã hội như là một tổ chức tội phạm. 6.1.12. Trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào thuộc các điều khoản. 6.1.13. Trong bất kỳ trường hợp nào khác mà theo các tiêu chí đánh giá riêng của mình, VivuCloud xác định rằng việc sử dụng dịch vụ của người dùng đang gây bất lợi cho VivuCloud hoặc những người dùng khác. 6.2. Vì bất kì nguyên nhân nào kể trên mà VivuCloud chấm dứt hợp đồng này thì VivuCloud sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với người sử dụng dịch vụ về việc chấm dứt hợp đồng đó. 6.3. Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Nếu có bất cứ vấn đề gì vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Facebook: https://www.facebook.com/VivuCloud

Nhóm Telegram hỗ trợ: https://t.me/+sLM97a2b0eRkYTJl

Last updated