RUNSHv2

Tool tạo Proxyv6 từ các nhà cung cấp hỗ trợ IPv6

Thông tin:

Dự án được điều hành và quản lý bởi: QH

Được lập trình bởi: HC

Docs: https://vivu-cloud.gitbook.io/runshv2/

Thông tin cập nhật:

Ngày 24/9/2023 - Phiên bản 2.0.6

  • Cập nhật và tối ưu các lệnh tạo proxy.

Ngày 2023 - Phiên bản 2.0.0 - 2.0.5

  • Thiết kế lại GUI bởi vì sẽ cần thêm 1 số tuỳ chọn về chạy lệnh

  • Thêm đa ngôn ngữ cho tool

  • Thêm tùy chọn Port cho Proxy

Last updated